Стапете во контакт со нас

Ви стоиме на располагање за сите ваши прашања.
Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност и кликнете на копчето погоре за да ја испратите пораката.

Контакт информации

Туристичка агенција Травити Скопје
ДБ: 4057016532599
ЕМБС: 7124155
Жиро сметка: 210071241550164 НЛБ

Работно време

Следете нѐ